انجمن: آموزش طراحی و نرم افزارها

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. بحث و گفتگو درباره مسايل گرافيك پیکسلی و برداری

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 36
  • نوشته ها: 97
  1. بحث و گفتگو درباره مسايل گرافيك سه بعدی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 25
  1. مباحث Alibre Design

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. مباحث در رابطه تمامی نرم افزار های Autodesk CAD

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. مباحث Cadkey / KeyCreator

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. مباحث Logic Trace CNC/DXF

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. مباحث Rhino 3D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. مباحث SoildEdge

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. مباحث ViaCad / Shark

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. مباحث ZW3D CAD

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. نرم افزارهای CAM

  (1 مشاهده)

  نرم افزارهای CAM

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 44
  • نوشته ها: 210
  1. مباحث Alphacam

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. مباحث HSMWorks, Inventor HSM and Fusion 360 CAM

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. مباحث BobCad-Cam

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4