شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • خندانکها
 • :ok:
  خوب
  خوب
 • :cool:
  خوب
  خوب
 • :call:
  تماس
  تماس
 • :np:
  عیب نداره
  عیب نداره
 • :bigg:
  شاد
  شاد
 • :shm:
  خجالت
  خجالت
 • :tnx:
  تشکر
  تشکر
 • :bad:
  بد
  بد
 • :perf:
  عالی
  عالی
 • :laf:
  خنده
  خنده
 • :q:
  سوال
  سوال
 • :laf2:
  سوال
  سوال
 • :confused:
  گیج
  گیج
 • :lov:
  عشق
  عشق
 • :sad:
  غمین عاشق
  غمین عاشق
 • :shuk:
  شوکه
  شوکه
 • :spam:
  اسپم
  اسپم
 • :heh:
  هه
  هه
 • :hey:
  هی
  هی
 • :angr:
  عصبانی
  عصبانی
 • :evil:
  شیطون
  شیطون
 • :ks:
  بوس
  بوس
 • :tir:
  خسته
  خسته
 • :cong:
  مبارک
  مبارک
 • :cry:
  گریه
  گریه
 • :ih:
  دارمت
  دارمت
 • :slp:
  خواب
  خواب
 • :win:
  برنده
  برنده
 • :hum:
  هوم
  هوم
 • :me:
  کی من
  کی من
 • :vay:
  وای
  وای
 • :ang:
  فرشتع
  فرشتع
 • :nokte:
  نکته
  نکته
 • :tavaj:
  توجه
  توجه