با سلام با توجه به اینکه من خودم سی ان سی 3 محورم را ساختم (البته با تجربه 30 سال کار در شرکت های مختلف) پس از مدتی جستجو در خصوص آموزش ماخ 3 به این نتیجه رسیدم که بهترین کار مطالعه مطالب پراکنده...