من هم چک کردم مشکلی نداره لطفا موق دانلود دقت کنید گزینه Free رو بزنید اگه لاگیم باشید که دیگه کلا نیازی بهش نیست.