سلام
آیا میشه با ماخ تری سرعت رو در حین کار کم و زیاد کرد ؟ با جي كد نويسي چطور ؟
درست مثل برنامه نویسی با میکرو که زمان بین پالسها رو کم و زیاد میکنیم.