سلام.
من میخواهم طرح دو بعدی که در اتوکد دارم را در ارت کم انتقال بدهم و برای برش کاری اماده کنم-لطفا کمک کنید؟ با تشکر