اتفاقا من همسرم پارسال واسه جوشکاری ساختمونمون این شرکت رو انتخاب کردن و تیم خیلی قوی واسه کار دارن که ما ازشون راضی بودیم