سلام خدمت شما
شما تو کار لیزر هستین؟
دستگاه خوب قیمت خوب سراغ دارین؟
تشکر از شما