برش پلاسما، روشی بسیار عالی برای برش دادن ورقهای نازک و یا دارای ضخامت می باشد. پلاسما توسط ذوب کردن فلز به منظور انتقال انرژی ، کار جداسازی فلز و ایجاد برش را انجام می دهد.
این شرکت سازنده بهترین...