سلام
برای خرید اسپیندل و مشاوره من به این شرکت www.pinion.ir مراجعه کردم جوابگوی خوبی بودن و قیمتشون هم مقایسه کردم با جاهای دیگه مناسب بود

www.pinion.ir