روانکاری روشی است برای جلوگیری ازاصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرار گرفته اند.
روانکارها میتوانند به صورت مایع – جامد یا گاز باشند و با قرار گرفتن بین دو سطح، یکنواختی حرکت بین دو سطح را بهبود بخشیده و ازایجاد آسیب بر روی این سطوح جلوگیری می کنند.
روانکارها را می توان به دو دسته روانکارهای خودرو و روانکارهای صنعتی تقسیم کرد.
روانکاری صنعتی
برای جلوگیری ازفرسایش وخرابی زودرس ماشین آلات صنعتی و دسترسی به بیشترین بازده مکانیکی درکمترین زمان ممکن ، به یک برنامه روانکاری مناسب نیازاست.
از ویژگی های یک روانکار صنعتی خوب، میتوان به قدرت چسبندگی بالا- جلوگیری از زنگ زدگی – پایداری هیدرولیکی و مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون اشاره نمود.
روغن مورد استفاده در روانکارها شامل ۹۰ درصد روغن پایه و ۱۰ درصد مواد افزودنی است.
مواد افزودنی به روانکارها (آنتی اکسیدان ها – پاک کننده ها – مواد ضد ساییدگی و…) باعث کاهش اصطکاک بین سطوح،افزایش غلظت و جلوگیری از خرابی ماشین آلات خواهد شد.


روانکاری روشی است برای جلوگیری ازاصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرار گرفته اند.
روانکارها میتوانند به صورت مایع – جامد یا گاز باشند و با قرار گرفتن بین دو سطح، یکنواختی حرکت بین دو سطح را بهبود بخشیده و ازایجاد آسیب بر روی این سطوح جلوگیری می کنند.
روانکارها را می توان به دو دسته روانکارهای خودرو و روانکارهای صنعتی تقسیم کرد.
روانکاری صنعتی
برای جلوگیری ازفرسایش وخرابی زودرس ماشین آلات صنعتی و دسترسی به بیشترین بازده مکانیکی درکمترین زمان ممکن ، به یک برنامه روانکاری مناسب نیازاست.
از ویژگی های یک روانکار صنعتی خوب، میتوان به قدرت چسبندگی بالا- جلوگیری از زنگ زدگی – پایداری هیدرولیکی و مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون اشاره نمود.
روغن مورد استفاده در روانکارها شامل ۹۰ درصد روغن پایه و ۱۰ درصد مواد افزودنی است.
مواد افزودنی به روانکارها (آنتی اکسیدان ها – پاک کننده ها – مواد ضد ساییدگی و…) باعث کاهش اصطکاک بین سطوح،افزایش غلظت و جلوگیری از خرابی ماشین آلات خواهد شد.

انواع روانکارهای صنعتی عبارتند از:
• انواع روغن صنعتی
• گریس ها
• روانکاری های ویژه

هنگام روانکاری باید به این نکته توجه کرد که تمامی روغن هایی که در ماشین آلات صنعتی نظیر گیربکس خورشیدی ، گیربکس صنعتی ، پمپ و.. مورد استفاده قرار میگیرد روانکار نیستند.