1-شاسی:

شاسی یک دستگاه را می توان بیس دستگاه نام گذاری کرد که همانند تمامی دستگاه های صنعتی همه یی اجزای آن دستگاه به آن متصل می شوند. یک شاسی دستگاه CNC از به هم اتصال پیدا کردن اجزای مختلفی تشکیل شده است. مانند ستون ها، پل ها، قطعات واسطه )لچکی ها (، تسمه های کناری و رویی، کاورها، پایه ها، ریل های حرکتی، بال اسکرو یا چر دنده ها، چر مارپیچ و… . که برای مونتاژ این قطعات وساخت آن باید با استفاده از امکانات خاص و دقیقی باید استفاده شود تا بتوان دستگاهی که قبال در نرم افزار هایی همانند Work Solid یاCATIA طراحی شده اند را به مرحله استفاده در آورد. برای مثال جهت برش آهن ها و پروفیل ها از دستگاه اره نواری استفاده می شود که به صورت دروازه ای بال و پایین می روند.که باید بر روی سرعت برش دقت چاشنی شود که در صورتی که سرعت برش کمتر از سرعت پایین رفتن باشد ، به دلیل عقب افتادن تیغه اره اندکی کج شده و این زاویه دار شدن تا انتهای برش ادامه یافته و قطعه کج بریده می شود. یا این که عملیات خال جوش زدن و جوشکاری شاسی باید روی سطح کامال تراز انجام بگیر که معمولا از شلنگ تراز استفاده می شود. و نکته دیگر این است که اندازه ها باید کاملا دقیق باشند در صورتی که اگر برای جا زدن پل ها از ضربه استفاده کنیم باعث دفرمگی شده و ایجاد خطا می شود.(www.modelbaran.ir)