اجرای کف سازی بتن که یکی از کف سازی های صنعتی است بیشتر در پارکینگ ها , کارخانه ها ,انبار ها و سالن های تولیدات مورد استفاده قرار می گیرد.
کف سازی بتنی ویژگی های فراوان داشته که یکی از آنها مقاومت بالا در برابر سایش و نیز ضد لغزندگی می باشد.
مراحل اجرای کف سازی :
زیر سازی و رفع هر گونه آلودگی سطح کف سازی
مگریزی (بتن مگریزی، بتنی با عیار کم برای فونداسیون )
آرماتور بندی و قالب بندی
اجرای کف سازی بتن بوسیله ماله پروانهای
اجرای بتن رنگی و 2 روز بعد انجام برش های انقباضی و انبساطی
روش اجرای کفسازی در بیشتر کف سازی ها به ترتیب فوق می باشد اما در بعضی مواقع تفاوت هایی وجود دارد مثلا بر روی بتن قدیمی دیگر نیازی به مگریزی و آرماتور بندی نیست و یا در روش اجرای کفسازی اپوکسی از سه لایه مختلف با نام های پرایمر , اپوکسی و رنگ لاک استفاده می شود.