چرا کارواش دروازه ای:
کسانی که به این فکر افتاده اند که یک کارواش اتوماتیک احداث کنند . و از این راه درامدی کسب کنند . مشاورین و مهندسین شرکت ما این پیشنهاد را به مشتری میکند که با توجه به مزایایی که کارواش دروازه ای نسبت به کارواش تونلی را دارد . کارواش دروازه ای را پیشنهاد میکنند . حال این مزیتها کدامند …؟
مزیتهای کارواش دروازه ای:
در کارواش دروازه ای مصرف انرژی خیلی پایین تر از کارواش تونلی میباشد با توجه به داشتن تعداد موتورها و برسها و گیریبکسهای کمتر و همچنین استهلاک کارواش دروازه ای خیلی کمتر از کارواشهای تونلی میباشد .
برای احداث کارواش دروازه ای مساحت مورد نیاز خیلی کمتر از کارواشهای تونلی میباشد و ضمن اینکه در کارواش دروازه ای در یک محیط بسته و یکطرفه میشود کار کرد ولی برای احداث کارواش تونلی حتما بایستی مکان دارای خروجی و ورودی باشد .
مطلب دیگر این است که کارواش دروازه ای از لحاظ فیزیکی و الکترونیکی نسبت به تونلی از پیچیدیگی کمتری برخوردار است . و برای تعمیر و برنامه دستگاه دروازه ایی میتوان در کشور و در مکان مشتری کار انجام داد ولی برای تعمیرات و برنام نویسی کارواش تونلی حتما بایستی از خود شرکت تولید کننده کارشناس اعزام گردد .
با توجه به این نکات شرکت ما با توجه به قیمت پایین دروازه ایی نسبت به تونلی در وحله اول به مشتریان خود کارواش دروازه ای را پیشنهاد میکند . و قابل ذکر است که کارواش تونلی قابلیتهایی خوبی دارد نسبت به دروازه ایی ولی نسبت به هزینه مقرون به صرفه نیست .
کارواش دروازه ای ماشین ثابت بوده و دروازه شستشو حرکت میکند در این نوع کارواش بدلیل داشتن دروازه شستشو کارواش دروازه ایی نامیده شده و مدت زمان شستشو ۲ دقیقه و با واکس و پولیش و خشک کردن ۵ دقیقه زمان میبرد.