نحوه تنظیم چیلر در یک دمای دلخواه :
۱-کلید بالا و ست (set)را به صورت همزمان فشار میدهیم نگه می داریم تا عدد صفر نمایش داده شود
۲ـ جهت بالا را لمس می کنیم تا عدد صفر به هشت برسد
۳ـکلید set را یک بار فشار میدهیم تا F0 نمایش داده شود
۴ـ کلید بالا را فشار میدهیم تا F3 نمایش داده شود
۵ـ کلید set را می فشاریم حال عدد یک در نمایشگر ظاهر می شود
۶ -کلید پایین فشار میدهیم تا صفر نمایش داده شود
۷ـحال کلید RST را می فشاریم تا تنظیمات ذخیره شود
حال چیلر در حالت دمای ثابت تنظیم شده است:
۸ـ برای اینکه دمای مورد نظر خود را وارد کنیم کلید بالا و ست را با هم نگه می داریم تا صفر نمایش داده شود
۹ـ کلید بالا را فشار میدهیم تا عدد ۸ نمایش داده شود
۱۰ـ حال کلید set را فشار میدهیم
۱۱- دمایی که میخواهیم چیلر در آن دما کار کند را با جهت بالا و پایین تنظیم میکنیم

۱۲ـ دما را انتخاب میکنیم و در نهایت کلیدی RST فشار میدهیم اکنون اگر دمای چیلر از دمای مورد نظر ما بیشتر شود چیلر شروع به کار می کند و آب را خنک می کند.
برای آموزش های بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://bit.ly/2T6fylk