آرماتوربندی قبل از بتن ریزی چگونه انجام می شود

اجرای آرماتور بندی بتن، حساس ترین و نیز مهم ترین بخش ها در هنگام اجرای بتن سخت می باشد. به دلیل این که تمامی فشار های وارده توسط میلگرد باید تحمل شود، بنابراین بهتر است که در زمان اجرای آرماتور بندی دقت کافی را داشته باشیم.
در زمان اجرای آرماتور، قطر میلگرد هایی که دارای اندازه ۱۲ میلی متر است را می توان توسط دس خم نمود اما میلگرد هایی که بالای ۱۲ میلی متر تا ۲۵ میلی متر هستند را باید به وسیله دستگاه هایی از نوع مکانیکی خم کرد زیرا نمی توان آن ها را توسط دست خم کرد.

انتخاب میلگرد مناسب آرماتوربندی به چه صورت است

حداکثر طول میلگرد ها باید ۱۲ متر باشد و در هنگام اجرای آرماتور بندی کف که طول برای کف سازی زیاد می باشد، بهتر است که میلگرد ها را به صورتی به هم متصل کرد که وزن بار وارده شده بر آن ها را به خوبی تحمل کند. تمامی اتصالات میلگرد نباید در یک محل مشخص باشد، حداقل باید به صورت یکی در میان در یک محل میلگرد ها به یک دیگر برسند و نقطه اتصال آن ها به صورت پوتین باشد تا همدیگر را به خوبی قفل کنند. طول دو میلگرد که روی هم آمده اند باید به اندازه ی قید شده بر روی نقشه باشد به این معنی که مقدار آن باید در حدود ۴۰ برابر قطر میلگرد استفاده شده، باشد.

قیمت اجرای بتن رنگی سخت

قیمت اجرای بتن رنگی بسیار مقرون به صرفه است و کار آیی بالایی دارد. قیمت بتن رنگی تقریبا در حدود ۲ برابر قیمت اجرای بتن معمولی گزارش شده است که به دلیل اجرای لایه های بیشتر می باشد. در مورد مدت زمان و میزان اجرای بتن سخت رنگی باید گفت که در مقایسه با بتن معمولی بسیار کمتر است.
چسبندگی و مقاومت سطح بتن را به صورت یک پارچه افزایش می دهد و باعث ایجاد سطوحی می شود که کاملا صاف و صیقلی خورده هستند. همچنین باید گفت که یک سطحی کاملا مقاوم را نسبت به روغن و گیریس به وجود می آورند که برای تمامی مکان های صنعتی که در پر تردد هستند و شلوغ، بسیار مناسب می باشد.

موارد مهم در اجرای بتن رنگی

در اجرای بتن رنگی سخت، به هنگام مخلوط شدن رنگ میزان آبی که به سیمان اضافه می شود بسیار مهم می باشد زیرا که اگر به مقداری مناسب نباشد، تغییراتی از نوع دائمی در شرایط بتن به وجود می آورد و سبب روشن تر شدن بتن و نیز کم شدن مقاومت آن در مقابل شرایط جوی و فرسایش زود هنگام می شود.
اگر بتن ریزی رنگی در آب و هوایی انجام شود که بسیار گرم است و یا وزش باد و طوفان در طولانی مدت رخ می دهد، سبب زود خشک شدن بتن می شود و به جای اضافه کردن آب، از مواد کنترل تبخیر می توان استفاده کرد. در طی انجام پروژه به منبع خرید و نوع بتن را تحت هیچ شرایطی تغییر ندهید.