نرده استیل یکی از نرده های کاربردی در ایران می باشد.نرده استیل با کیفیت با آلیاژ بالاتر مناسب برای محیط های بیرونی می باشد این نرده استیل ها به هیچ عنوان زنگ نمی زنند و در برابر آب و هوای محیطی مختلف مقاوم است.
نرده استیل های با آلیاژ کمتر برای محیط های داخلی مناسب تر است و قیمت مناسب تری دارد. نرده استیل ها از لحاظ رنگ نیز تنوع زیادی دارد شما می توانید رنگ طلایی، کروم و رنگ استیل را انتخاب کنید.
نرده استیل ها کارایی زیادی دارند برای نمای ساختمان ها، راه پله ها و پله های بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند.
استفاده از نرده استیل صرفاً برای امنیت در ساختمان شکلگرفته که امروزه روحیه ایده آل گرایانه انسان با توجه به جلوه و کیفیت بیشتر، خواسته افراد به نرده استیل یا فولاد را به ساختمانها باز شد. استیل بر پایه آهن است. استیل نسبت به نردههای آهنی تغییرات قابلتوجهی داشته و ضد پوسیده شدن و زنگزدگی است و مقاومت بالایی دارد. قیمت نرده استیل با توجه به کیفیت استیل و مدل پایه های نرده استیل تعداد و چیدمان گارد های حفاظتی نرده و بر اساس هر متر طول محاسبه می شود. قیمت نرده استیل راه پله معمولا از قیمت نرده استیل بالکن پایین تر می باشد، زیرا ارتفاع نرده استیل راه پله کمتر از نرده استیل بالکن است. به همین دلیل جنس و مصالح کمتر در ساخت آن استفاده می شود.

مزایای استیل چیست؟


استیل ضد زنگ، ضد رسوب است.


استیل ضد زنگ، در برابر حرارت مقاوم است.


استیل، به راحتی تمیز و براق میشود.


استیل، وزنهای بالا را به راحتی تحمل میکند.


استیل، قابلیت بازیافت دارد.