پناهگاه “shelter” میتواند یک اتاق بسته باشد، یک خانه دفتر”home office”، یا فضایی با دیوارهای جدا کننده. این مکان مانند سر پناهی عمل میکند که شما درون آن میتوانید با تمرکز کار کنید، بدون حواس پرتی ، در عین حال میتواند فضای استراحت شما نیز باشد. بر اساس نیاز شما از فضا ، پیکر بندی فضا ممکن است یک فضای کار و یک صندلی ارگونومیک را ارائه دهد و یا حتی کمی هم مبلمان راحت تری داشته باشد.
برای تامین کردن دسترسی های مناسب و استفاده راحت از ابزارهای برقی و تکنولوژیک، یک پناهگاه مشترک بهتر است در وسط پلان کلی دفتر قرار گیرد.
در طی یک روز، ما در مکان های مختلف دفتر می نشینیم. ما نیازمند توجه و دقت، صحبت با دیگران، شرکت در جلسات و بحث در مورد ایده های جدید هستیم. در خصوص نحوه چیدمان فضا، در تمامی فعالیت ها، راحتی مهم ترین عامل برای بازده بیشتر در کار می باشد. نور پردازی، درجه حرارت، سر و صدا، ارتفاع میز و صندلی ها و راحتی صندلی ها بخشی از این معامله هستند. شخصی که در فضا احساس ناخوشایندی دارد، بطور ناخودآگاه بجای فکر کردن در خصوص مسایل کاری، به فکر کردن در خصوص علت ناخوشایندی و راهکارهای رفع آن می شود.

دکوراسیون داخلی دفتر اداری