دستگاه فایبر یکی دیگر از انواع مختلف دستگاههای حکاکی و مارکینگ است که با استفاده از اشعه لیزر قادر خواهد بود تا انواع نقش و نگارها را بر روی متریال های مختلف ایجاد کند.در سالیان گذشته از دستگاههای مکانیکی مانند فرز و دریل به همراهدستگاه CNC استفاده میشد، و با وجود اینکه کنترل کامپیوتری توانایی کنترل دستگاه را افزایش داده بود، اما هنوز هم برخی نامنظمیها و برشهای پرت در آنها صورت میگرفت.با ظهور دستگاه مارکینگ فایبر و بهرهگیری از لیزر برای حکاکی و مارکینگ ، صنعت حکاکی نیز به عنوان یک رشته جدید بر روی کار آمد و امروزه در بسیاری از شیوههای تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد .
امروزه از تکنولوژی حکاکی و مارکینگ در موارد و صنعت های مختلفی استفاده خواهد شد و دستگاه لیزر فایبر سرعت این موضوع را در صنعت تبلیغات و چاپ بسیار بیشتر کرده است . به همین دلیل هرروزه شاهد رشد سریع خرید و فروش این دستگاهها در بازار هستیم و پیشبینی میشود دستگاه فایبر لیزری جایگزین بسیاری از دستگاههای لیزری دیگر میشود.
دلیل برتری دستگاه فایبر
بد نیست که برای آشنایی بیشتر شما، به دلایل برتری دستگاه فایبر بر دستگاههای برش و حکاکی لیزری معمولی بپردازیم. همانطور که عنوان شد، در این دستگاهها از فیبر نوری برای متمرکز سازی و همچنین انتقال اشعه لیزر استفاده میشود. بنابراین اتلاف انرژی در این دستگاهها بسیار کم است. همچنین وجود فیبرهای نوری کمک میکند که بازدهی اشعه تولید شده بسیار بیشتر از دستگاههای قدیمی باشد. از طرف دیگر نداشتن ارتباط مستقیم با اشعه لیزر و نبود جریان آن در درون دستگاه باعث میشود که حرارت تولیدی آنها بسیار کم باشد و به همین دلیل دستگاههای لیزری فایبر نیازی به چیلرهای خنک کننده ندارد. همین چند موضوع ساده باعث میشود که دستگاههای فایبر گزینههای بهتری برای پروژههای حساس و دقیق باشد.