روغَن دستهای از مایعات است که اغلب با آب مخلوط نمیشوند و به دلیل آن که چگالی آنها کمتر از آب است، روی آب شناور میمانند.روغن از اتم های کربن متصل با اتم های هیدروژن تشکیل شده است. اگر کل زنجیر کربن با اتم های هیدروژن کاملا احاطه شده باشد، پس چربی اشباع شده مانند کره است. اکسیداسیون زمانی اتفاق می افتد که یک هیدروژن که به یکی از این اتم های متصل است خنثی می شود و توسط یک اتم اکسیژن جایگزین می شود. یکی از این راه ها گرما دان به آن و سرخ کردن است. اسید سیتریک نگهدارنده یا ضد اکسید کننده است. با اضافه کردن اسید سیتریک در روغن های خوراکی شما می توانید به حفظ اصلی ساختار کربن هیدروژن کمک کنید، برای جلوگیری از تبدیل شدن به پیوند اکسید کربن.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا وارد شوید.