در نمای خشک بدون استفاده از ملات و با استفاده از پیچ و پرچ قطعات نما را نصب میکنند.
حذف ملاتها باعث شده تا وزن این نما به شدت کاهش یابد و یکی از مزایایش همین وزن کم نما باشد.
پس این نوع نما میتواند گزینهی مناسبی برای شهرهای زلزله خیز باشد.
برای داشتن نمای خشک میتوان از مصالحی مانند سرامیک استفاده کرد.
شما میتوانید برای اشنایی بیشتر با این پدیده و ارتباط آن به نماهای ساختمان به
<p><a href="http://asresakhteman.com/News/98726">این</a></p> مطلب مراجعه کنید.