سلام
زلفی گل هستم ماشینالات کار کرده ولی در حد نو دارم که برای فروش گذاشتیم.
لیستشونو به شرح ذیل نام میبرم:
cnc یورومک ایتالیا پنج هد با کارگیر 2050.1250 تا ضخامت 10.9 میلیمتر پانچ قیچی 3 متری 6 میل بر ساخت ایران
دستگاه تراش معمولی
خم دستی 2 متری 2 میل
جکهای هیدرولیک یک طرفه هندی به تعداد
فن دمنده اتاق اگسل
جت فن مکنده
لیشتراک برقی دکل کوتاه 2 تن المانی
بعلاوه دستگاههایروغن کشی زیتون هم دارم
در صورتلزوم با این شمارهها تماس بگیرید:
09122085267-09358451045