سلام

مدیر تولید ازم خواسته برای انتقال دستگاه های تراش و فرزکاری و ... به سالن جدید یه چیدمان پیشنهاد بدم

چه اصولی رو باید مدنظر قرار بدم

لطفا راهنمایی کنید.


ممنون