سلام خدمت دوستان
مشکلی با لیزر داشتم اینکه محله را الوده کرده
و برای همسایه ها ناراحتی پیش میاد
البته نمیدونم چرا تو شهرهای بزرگ توی مغازه های کوچیک یا زیر زمین کار میکردن ولی اینقدر الودگی نداشت؟
دستگاه من ک یک اتاق جداگانه داره
و مکنده نصب شده برای بیرون باز بوی خیلی بدی داره ( داخل و بیرون مغازه )
کارم هم بیشتر mdf براي طلق پلکسی و ... ک دیگه خیلی بو میده