سلام
نرم افزار radonix را از چه سایتی دانلود یا تهیه کرد درضمن آیا نرم افزار با کنترل مچ تری کار میکنه؟