به عنوان دقت کردید؟ آیا به نظرتون این واژه درست است؟ منظورم واژهی بچههای سرطانی است.در لفظ عامه کلماتی استفاده میشود که بار منفی دارد. به طور مثال همین کلمه کودک سرطانی واژهایی است که اگر به کودک گفته شود بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
بهتر است به جای واژه کودک سرطانی به آن کودک مبتلا به سرطان گفته شود. چرا که سرطان یک حالت توصیف کننده برای شخص است و فرد به آن مبتلا میشود. نه اینکه خود آن بیماری باشد.
علائم وجود سرطان در کودکان چیست؟

در کودکان این مطلب را باید مدنظر قرار داد که آنها هیچوقت تظاهر به بیماری نمیکنند چون سودی در آن نمیبینند.
علایم سرطان در کودکان تنها به موارد زیر خلاصه نمیشود. چرا که در بعضی کودکان بدون علامت خواهد بود.
در اینجا لزوم معاینات سالانه در مورد کودکان به اثبات میرسد.


 • تب به صورت غیر معمول و تکرارپذیر
 • سردردهای غیرطبیعی
 • استفراغ و حالت تهوع که بیش از هفت روز به طول بیانجامد
 • کهبر

چرا کودکان به سرطان مبتلا میشوند؟

در تشخیص سرطان دو فاکتور عوامل محیطی و ژنتیک حرف اول و آخر را میزند.
در تشخیص بزرگسالان, فقط فاکتور محیطی بررسی میشود. در حالیکه در تست کودکان, هر دو عامل نقش به سزایی دارد. منظور از ژنتیک این است که میتواند از چندین نسل قبل هم به کودک برسد و بر اثر آن کودک مبتلا به سرطان میشود.عوامل فراوانی در به وجود آمدن سرطان در کودکان دخیل است که در زیر به ترتیب اهمیت به آن اشاره میشود.


 • عوامل ژنتیکی
 • بیماریهای ژنتیکی
 • بیماریهای ویروسی ( که در بزرگسالی فرد مستعد به مبتلا شدن به سرطان میشود )
 • عوامل محیطی
 • اشعههای یونیزان در محیط (که باعث اختلال در کروموزوم میشود )
 • آلودگی هوا
 • آلودگی شغلی ( پدری که در کارخانههایی که مواد آلوده دارد کار میکند و با لباس های آلوده به خانه میآید )
 • خیریههای زیادی هستند که به کمک کودکان مبتلا به سرطان امدهاند تا بلکه گرهایی از مشکلات این قشر حساس باز کنند.
  در این زمینه کمکهای زیادی از جمله کمک هزینه درمان سرطان یا امثال آن در اختیار والدین این کودکان قرار گرفته است.