تفاوت اصلی تاتو موقت با تاتو دائم در این است؛ در تاتو موقت جوهر بر روی پوست شما قرار میگیرذ، خوب هر چی که بر روی پوست قرار بگیره قطعا ماندگاری زیادی نداره، چون انسان در طول روزمرگی هایش ممکن است چندین دفعه سطح بدن خودش، یا محل تاتو را در تماس با آب بگذارد. همین باعث می شود مدت زمان ماندگاری تاتو موقت (همانطور که از اسمش پیداست: تاتو موقت) کمتر از تاتو دائم باشد.در روش تاتو دائم، تاتو آرتیست (شخصی که تاتو میزند) با استفاده از دسنگاه گان تاتو و سوزن های مخصوص که هر کدام کار خاص خودش را میکند، سعی بر این دارد که جوهر را به زیر پوست شما منتقل کند. قاعدتا این کار باعث ایجاد درد و اندکی خونزیزی در سطح پوست شما می شود.
گفتم خودم جواب خودم رو بدم، از شماها بعیده که بخواین جوابم رو بدین