گارد و رکاب چقدر رو ماشین تاثیر میذاره ؟شما هم معتقید که اگر آپشنی لازم بود خود شرکت روی خودرو نصب میکرد؟⁣
قطعا اعتقاد شما درست هست اما⁣
گارد و رکاب جک اس 5 رو خودرو تاثیر داره و شرکتها برای کاهش قیمت خودرو و رقابت در بازار، آپشنها را حذف میکنن تا مشتری بعد از خرید خودرو کم کم و با انتخاب خودش این محصولات را نصب کنه.⁣
اما چرا آپشن؟⁣
چون موجب کاهش هزینههای شما میشه، از خودروی شما محافظت میکنه و به رانندگی شما لذت میبخشه.⁣