همچنان که به ترم تحصیلی پاییز نزدیک میشویم، دانشجویان بینالمللی در سراسر دنیا، خود را برای تقاضای پذیرش تحصیلی در کانادا آماده میکنند. آزمون های معتبر زبان انگلیسی جهت مهاجرت به کانادا همواره به طرق گوناگون برگزار میشده و در دسترس متقاضیان بودند.
این در حالی است که در حال حاضر به دلیل همهگیری کووید ۱۹، برگزارکنندگان آزمونها برای همراهی با قرنطینه اعمال شده از جانب دولتها در سراسر دنیا، آزمونها را لغو کرده یا به تعویق انداختند. هرچند، برای کمک به دانشجویان بین المللی در رابطه با شروط پذیرش موسسات کانادایی، آزمونهای آنلاین نیز برگزار شدند.


هر یک از موسسات آموزشی معتبر کانادا (DLI) سیاستهای پذیرش خاص خود را دارند. موسسات آموزشی معتبر این کشور شامل کالجها، دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشی هستند که از جانب دولت برای پذیرش دانشجویان بینالمللی مجوز دارند.
موسسات آموزشی معتبر، معیارهایی مانند مدارک تحصیلی متقاضی، سابقه حرفهای، نامه علاقمندی و توصیه نامههای حرفهای و آکادمیک او را ارزیابی میکنند. مهارت زبان نیز از جمله فاکتورهای بسیار مهمی است که ارزیابی میشود.
پیش از تصمیمگیری برای انتخاب آزمون زبان، حتما در این مورد از موسسه آموزشی مورد نظرتان، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

آزمون های مورد پذیرش در موسسات آموزشی معتبر کانادا
در اینجا به ترتیب حروف الفبا، به گزینههای پیش روی شما برای آزمونهای زبان انگلیسی مورد پذیرش در موسسات آموزشی معتبر کانادا اشاره میکنیم.
CAEL
آزمون آکادمیک زبان انگلیسی کانادایی (CAEL) یکی از آزمون های معتبر زبان انگلیسی به منظور مهاجرت به کانادا است که از طرف موسسات آزمونهای پاراگون (Paragon Testing Enterprises) برگزار میشود. این آزمون در بیش از ۱۸۰ کالج و دانشگاه سراسر کانادا، از جمله همه دانشگاههای انگلیسی زبان و ۸۲ درصد کالجهای انگلیسی زبان، پذیرفته میشود. بنابر اعلام وبسایت پاراگون، CAEL مجددا در اوایل ماه ژوئن، در کشورهای هند، فیلیپین، امارات متحده عربی و اکثر مناطق کانادا، برگزار خواهد شد.
نتایج این آزمون ظرف ۸ روز کاری اعلام میشود.


Cambridge Assessment English
آزمونهای C۱ Advanced و C۲ Proficiency که از طرف موسسه ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج (Cambridge Assessment English) برگزار میشود، در بیش از ۲۰ مرکز آموزش کانادا، یعنی تقریبا همه دانشگاههای غیرخصوصی، پذیرفته میشود.
نتایج این آزمون ظرف ۲-۳ هفته برای آزمونهای کامپیوتری و ۴-۶ هفته برای آزمونهای کتبی اعلام میشود (هر دو آزمون در مراکز آزمون کمبریج برگزار میشوند).
این آزمونها معمولا پس از گذراندن دورههای زبان انگلیسی برای دانشجویان برگزار میشوند. به این ترتیب، این آزمونها بیش از هرچیز، برای آمادگی دانشجویان درجهت استفاده مناسب از مهارتهای زبان انگلیسی در شرایط زندگی واقعی روزمره، مانند تحصیلات عالی، می باشند. مدارک C۱ Advanced و C۲ Proficiency، پس از صدور، همیشه معتبر هستند و تاریخ انقضا ندارند، به این معنی که بعضی از موسسات کانادا، نتایج آزمونهایی را میپذیرند که بیش از دو سال قبل، برگزار شدهاند. کمبریج، مراکز آزمون جهانی خود را طبق مقررات هر منطقه بازگشایی خواهد کرد و به دانشجویان توصیه میکند برای کسب آخرین اطلاعات در این مورد، با مراکز آزمون محلی تماس بگیرند.


Duolingo English Test
آزمون زبان دولینگو برای حدود ۱۴۰ موسسه آموزشی برای آموزشهای پس از تحصیلات دبیرستان، معتبر است. این آزمون میتواند طی یک ساعت انجام شده و نتایج آن ظرف دو روز اعلام میشود. آزمون دولینگو به صورت آنلاین برگزار میشود.


IELTS Academic
آزمون آیلتس آکادمیک با همکاری سه موسسه برگزار میشود: IDP Education، the British Council و Cambridge Assessment English. این آزمون، مورد پذیرش حدود ۴۰۰ دانشگاه و کالج در کانادا میباشد. آزمون آیلتس آکادمیک در حال حاضر در بیش از ۳۰ کشور ولی در شرایط عادی در بیش از ۱۴۰ کشور، برگزار میشود.
نتایج آن پس از ۱۳ روز برای آزمونهای کتبی و ظرف ۵-۷ روز برای آزمونهای کامپیوتری اعلام خواهد شد.
به دلیل همهگیری ویروس کرونا، این سه موسسه اخیرا آزمونی آنلاین، با عنوان IELTS Indicator به عنوان معیاری موقت برای کمک به دانشجویان بینالمللی، معرفی کردهاند. IELTS Indicator از منزل متقاضی و به صورت آنلاین برگزار میشود.
آزمونهای آیلتس آکادمیک و جنرال (که هردو به صورت حضوری در مراکز آزمون آیلتس برگزار میشوند)٬ تنها آزمونهای زبان انگلیسی مورد تائید اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) برای دانشجویانی است که مایل به صدور سریع مجوز تحصیلی خود هستند.


نتایج هر دو آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال کامپیوتری و کاغذی، مورد پذیرش IRCC است.


Pearson Test of English (PTE)
آزمون PTE، مورد تائید ۹۰ درصد کالجها و دانشگاههای کانادا میباشد. این آزمون در شرایط عادی در بیش از ۵۰ کشور ولی در حال حاضر در بیش از ۱۰ کشور برگزار میشود.
نتایج آزمون، ظرف دو روز در اختیار اکثر شرکت کنندگان قرار میگیرد.
پیرسون، آزمون آنلاین Versant را نیز در دوران همهگیری ویروس کرونا ارائه مینماید؛ بطوریکه سطح زبان انگلیسی دانشجویان بینالمللی، در منزل ارزیابی میشود. نتایج آزمون Versant، بلافاصله پس از انجام آن، در دسترس شرکت کنندگان خواهد بود.


TOEFL
آزمون تافل (TOEFL) یکی از فراگیرترین آزمون های معتبر زبان انگلیسی برای مهاجرت به کانادا است که در بیش از ۴۰۰ کالج و دانشگاه کانادایی از جمله ۱۰۰ درصد دانشگاهها پذیرفته میشود.
نتایج آن، ظرف مدت ۶ روز پس از آزمون، اعلام میشود.
تافل آی بی تی (اینترنتی) (TOEFL IBT) معمولا در بیش از ۱۵۰ کشور برگزار میشود؛ ولی سازمان برگزار کننده این آزمون، یعنی سازمان خدمات آزمونهای آموزشی (ETS) نیز همانند دیگر سازمانهای برگزارکننده آزمونها، برنامههای خود را لغو کرده یا به تعویق انداخته است. تاریخهای جدید آزمون برای دانشجویان نقاط مختلف دنیا، در هفتههای آینده اعلام خواهد شد.
همزمان، ETS نسخه ویژه آزمون تافل آی بی تی از منزل را برای دانشجویان بینالمللی در همه کشورهای برگزار کننده آزمون به غیر از چین و ایران، ارائه کرده است.
نتایج آزمون تافل، پس از ۶- ۱۰ روز اعلام خواهد شد.